රජය විසින් පනවන ලද අවම ආහාර ගාස්තු. සංචාරක කර්මාන්තයට හානියක් විය හැකිය – හෝටල් හිමියන්

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටල් සඳහා රජය විසින් අවම ආහාර ගාස්තු පැනවීම යථාර්ථවාදී නොවන අතර එය සංචාරක කර්මාන්තයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකි බව ප්‍රාදේශීය සංචාරක කර්මාන්තකරුවෙකු ප්‍රකාශ කළේය.

සංචාරක කළමනාකරණය පිළිබඳ පසුබිමක් ඇති හෝටල් හිමියෙකු වන චන්දන අමරදාස මහතා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ හෝටල්වල ආහාර සහ කාමර ගාස්තු නියම කිරීමට රජය මැදිහත් වුවහොත් සංචාරකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම අධෛර්යමත් විය හැකි බවත් සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීමට සංචාරකයින් පසුබට විය හැකි බවත්ය.

2023 සැප්තැම්බර් 11 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයට අනුව තරු පහේ හෝටලයක උදේ ආහාරය සඳහා නියම කර ඇති ගාස්තුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10ක් වන අතර එය තරු හතරේ හෝටල්වල සිට එක් තරුවක හෝටල් සඳහා පිළිවෙලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 9 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 5 දක්වා පරාසයක පවතී. .

දිවා ආහාරය සඳහා ආහාර ගාස්තු US $ 7 සිට US $ 15 දක්වා පරාසයක පවතී. රාත්‍රී ආහාරය සඳහා ගාස්තු US $ 9 සිට US $ 17 දක්වා වේ.
“ඉල්ලුමත් සමඟ මිල ගණන් වැඩි විය හැකි අතර වසර අවසන් වන විට එය තවත් වැඩි විය හැක,” අමරදාස පැවසීය.

අනෙකුත් තරඟකාරී රටවල ගාස්තු අඩු බව ඔහු කියා සිටියේය.

“ඊට අමතරව, ලෝකයේ වෙනත් කිසිම රජයක් ආහාර ගාස්තු තීරණය කරන්නේ නැත,” ඔහු පැවසීය.
“සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් සියයට 70 ක් පමණ ගෙන්වා ගනු ලබන්නේ පැමිණෙන සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් විසිනි. ආහාර සඳහා අවම ගාස්තුවක් නියම කිරීමට රජය ගත් තීරණයත් සමඟ ඔවුන් සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීමට මැලි වනු ඇත.

ආහාර පාන සපයන්නන් සහ ගුවන් සමාගම් වැනි සම්බන්ධිත කර්මාන්තවලට ද මෙම පියවරෙන් බලපෑම් එල්ල වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.

මෙම තත්ත්වය ආපසු හැරවීමට රජය අපොහොසත් වුවහොත් ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් වීම ගැන සලකා බලන බවට ඉන්දියාව ඇතුළු ඇතැම් විදේශීය ක්‍රියාකරුවන් අනතුරු අඟවා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *