රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගේ සංගමයෙන් ප්‍රකාශයක්

ව්‍යාජ නාම ලේඛනයක් යොදා ගනිමින් මෙරටට ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහි ව අවශ්‍ය දඬුවම ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සහකාර ලේකම් වෛද්‍ය අජන්ත රාජකරුණා මහතා පවසන්නේ, අදාළ බලධාරීන් මේ පිළිබඳ මෙතෙක් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබීම කනගාටුවට කරුණක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *