රජයෙන් දෙන බඩුමල්ල නොලැබුණා නම් මේ අංකය අමතන්න

Share this Article

කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් නිවාසවලම ස්වයං නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රුපියල් 10,000ක් වටිනා බඩු මල්ලක් නිරෝධායනය වන ඔවුන්ගේ නිවාස වෙතම නොමිලේ ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් රජය විසින් ඉකුත්දා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීය. ඒ අනුව අදාළ බඩු මල්ලට මෙතෙක් නොලැබුණු පුද්ගලයන් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව තමාව දැනුවත් කරන ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා පවසා සිටියි.

දුරකතන අංක 0112369139 ඔස්සේ මේ පිළිඹදව දැනුම්දීම් සිදුකළ හැකි අතර එසේ නොමැති නම් අදාළ බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාව දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව තමාට හිමි බඩු මල්ල ලබාගත හැකි බවද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පවසා සිටියි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.