යුක්තිය මෙහෙයුම: දේපළ හානි සිදුවුවහොත් පැමිණිලි කරන්න: විජයදාස

‘යුක්තිය’ දීප ව්‍යාප්ත විශේෂ මෙහෙයුමේදී දේපළ හානි සිදුවුවහොත් ඒ පිළිබඳව පොලිස් සහන ස්ථානයට පැමිණිලි කරන ලෙස අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඔවුන්ට මානව හිමිකම් කොමිසමට සම්බන්ධ වීමට හෝ අධිකරණයේ සහය ලබා ගැනීමට ද හැකි බව ඔහු සඳහන් කළේය.

පෙර තොරතුරු නොමැතිව පොලිසිය සෝදිසි මෙහෙයුම්වල නිරත නොවන බව ඔහු මාධ්‍ය වෙත දන්වා සිටියේය.

“පොලිසිය එවැනි සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ නම්, එයින් ඇඟවෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඉලක්ක පිළිබඳ සැලකිය යුතු තොරතුරු ඔවුන් සතුව ඇති බව හෝ දිගු කාලීන නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් විසඳීමට ඔවුන්ට බලය ඇති බවයි,” ඔහු සඳහන් කළේය.

මෙම විශේෂ මෙහෙයුමේදී මහජනතාව මුහුණ දෙන අභියෝග පිළිගන්නා අතරම, සමාජයේ අභිවෘද්ධිය සඳහාත්, ළමයින් අනිසි ක්‍රියාකාරකම්වලට ගොදුරු වීමෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් මෙහෙයුම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රජයේ යුතුකම අවධාරණය කළ ඔහු, මහා පරිමාණ මෙහෙයුමක් අවශ්‍ය කරමින් මෙම වගකීම ප්‍රමාද වී විසඳීම ගැන කනගාටු විය. කෙසේ වෙතත්, ජනතාවගේ සාමූහික සුබසාධනය සඳහා මෙම මෙහෙයුම සිදු කර ඇති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *