යාපනයෙන් පළමු ඇඹුල් කෙසෙල් තොගය ඩුබායි වෙත…

යාපනයේ වගා කරන ලද ශ්‍රී ලංකා කාබනික ඇඹුල් කෙසෙල් පළමු කාණ්ඩය 2023 අප්‍රේල් 28 වැනි දින ඩුබායි වෙත අපනයනය කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

යාපනයේ අක්කර 350ක වගා කරන ලද කාබනික ඇඹුල් කෙසෙල් කිලෝ 25,000කින් පළමු කාණ්ඩය සමන්විත වන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළ බව Daily News වෙත වාර්තා වේ.

යාපනය ප්‍රදේශයේ ගොවීන් 600ක් ඇඹුල් කෙසෙල් වගාවේ නිරත වන අතර එම වගාව තවත් හෙක්ටයාර් 650ක් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමට නියමිත බවද ඔහු පැවසීය.

පෙරේදා (11) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය අමරවීර කියා සිටියේ රාජාංගනයේ වැවෙන ඇඹුල් කෙසෙල් මෙම වැඩසටහන යටතේ 18 වතාවක් අපනයනය කර ඇති බවයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික හා මුල්‍ය දායකත්වය යටතේ ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයන කලාප පිහිටුවීමේ වැඩසටහන දියත් කරන ලදී.

මේ වසරේ ඇඹිලිපිටිය සහ හම්බන්තොට අවට ප්‍රදේශයේ ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයන කලාපයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සෙවණගල ප්‍රදේශයේ කෙසෙල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 150ක් වෙන් කර ඇති අතර රාජාංගනයේ කෙසෙල් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කර යාපනයේ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

රාජාංගනයේ ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අපනයන ආදායමක් වශයෙන් ඩොලර් 20,000ක් ලැබෙන බවත් යාපනයේ කෙසෙල් අපනයනයෙන් සතියකට ඩොලර් 40,000ක් රටට ලැබෙන බවත් අමාත්‍ය අමරවීර මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *