මේ වසර අවසන් වන විට වරාය නගරය කොළඹ මූල්‍ය කලාපයක් බවට පත් කරන නීති – ජනාධිපති රනිල්

වරාය නගරය කොළඹ මූල්‍ය කලාපය බවට පත්කිරීම සඳහා නව නීති හඳුන්වා දෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ පැවති 2023 වාණිජ සමථ සම්මන්ත්‍රණයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ වසර අගදී මෙම නීති සම්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *