මේධානන්ද හිමියන් තවමත් ජාතික රෝහලේ, සෞඛ්‍ය තත්වය ….

නැගනහිර පළාතේ සැඟවගිය පුරා විද්‍යා භුමි වැඩිම ප්‍රමාණයක් ගවේෂණය කර තොරතුරු එකරැස්කර ජාතියට රැකදුන් පුරා විද්‍යා චක්‍රවර්තී එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන් සතියකට අධික කාලයක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගන්නා අතර උන්වහන්සේගේ සෞඛ්‍ය තත්වය තවමත් සුව අතට පත්වී නොමැති බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ජාතික දේශපාලනයේ ද පෙරගමන් කරුවෙක් වන උන්වහන්සේ යහපත් සාසනික ජීවිතයක් ගතකරමින් ජාතික දේශපාලනයට අවවාද අනුශාසනා කිරීම බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රසංසාවට ලක් වී තිබේ. එනමුත් ජනාධිපතිවරණ උණුසුමත් සමඟ උන්වහන්සේගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබඳව ව ජනතාව අතරත් ජනතා නායකයින් අතරත් අවධානයක් යොමු වී නොතිබීම කනගාටුදායක ය. මන්ද උන්වහන්සේගෙන් පසුවට පුරා විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ එම අඩුව පිරවීමට සුදුසු පුද්ගලයෙක් තවමත් දකින්නට නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *