මේධානන්ද හිමියන්ගේ සැත්කම සාර්ථකව අවසන් තවදුරටත් දැඩි සත්කාර update

කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්රතිකාර ලබන එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන්ට සිදුකළ සැත්කම මීට සුළුමොහොතකට පෙර සාර්ථකව අවසන් කර ඇත.කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් උන්වහන්සේ දැඩි සත්කාර ඒකකයෙ ප්රතිකාර ලබන බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  පසුගිය පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *