ඇදිරි

මෙරට 15 වැනි කොරෝනා මරණය වාර්තාවේ

Share this Article

මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණය සිදුව ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවටයි සෞඛ්‍ය ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන්නේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.