මේ අයවැය සෝමාලියාවේ ලක්ෂණ සහිත අයවැයක්

අයවැය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ එය සෝමාලියාවේ ලක්ෂණ සහිත අයවැයක් බවයි. වත්මන් අවුලෙන් රට ගොඩ ගැනීම වෙනුවට ව්‍යසනයේ මාවතට ගෙන යන ආකාරයට අයවැය යෝජනා සකස් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

“ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණේ ප්‍රගතිශීලී අයවැයක්. නමුත් එය නිෂ්ඵල එකක් බවට පත් විය. එය ව්‍යුහගත කර නොමැති අතර අයවැය හිඟය පියවීමට රජයට සැලැස්මක් නොමැත. එසේම, ජීවන වියදම පාලනය කිරීමට සහ මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට අපට එහි සැලසුම් සොයාගත නොහැක, ”ඔහු පැවසීය.

එය ආණ්ඩුවේ ගෝලබාලයන් සතුටු කිරීම සඳහා සකස් කළ අයවැයක් මිස අන් කිසිවක් නොවන බවද ඔහු පැවසීය. මේ වන විටත් වසංගතයෙන් බැටකෑ ජනතාවට අයවැය පහරක් බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *