මුළු ජනගහනයම ලියාපදිංචි කිරීමට පොලිසිය සැරසෙයි: මහජන ආරක්ෂක ඇමති

අපරාධ වැඩිවීම හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනතාවම පොලිසියේ ලියාපදිංචි කිරීමට නියමිත බව මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ දෙමළ ප්‍රජාව විශේෂයෙන් කොළඹ සිටින අය පොලිසියේ ලියාපදිංචි කරන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

“ජනවාර්ගික භේදයකින් තොරව මුළු ජනගහනයම ලියාපදිංචි කිරීමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා. භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රණය කරන ලද ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍ර බෙදා හැරීමට මම වග බලා ගන්නෙමි,” ඔහු පැවසීය.

“ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම අයෙකු හඳුනා ගත හැකි වන පරිදි ශ්‍රී ලාංකීය ජනගහනය පිළිබඳ අන්තර්ජාල දත්ත පදනමක් අපි නිර්මාණය කරනවා,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *