මුහුදුබඩ දුම්රිය ගමන්වාර 25ක් අවලංගුයි

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ කොළඹ මහ නගර සභාව කරන නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද(30) දිනයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25 ක් අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ  උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය හෙට දිනයද ප්‍රමාද වන බවද එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *