මැතිවරණ නීති කැඩූ සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට එරෙහිව පියවර ගන්න – මැතිවරණ කොමිසම

සමෘද්ධි අධිකාරිය මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කර ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් ඊට වගකිව යුතු වත්මන් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ඊ.ආර්.ටී.එම්.එස්.පී.බණ්ඩාර මහතාට එරෙහිව නිසි පියවර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ඊයේ (28 දා) ජනාධිපති ලේකම්වරයාට හා කැබිනට් මණ්ඩල ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දැනුම්දී ඇත.

ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව අපේක්ෂකයකු ප‍්‍රවර්ධනය වන ආකාරයට සමෘද්ධි අධිකාරිය පත්වීම් ලබාදීම, දීමනා ලබාදීම, රාජ්‍ය ආධාර ලබාදීම ආදී කි‍්‍රයාමාර්ග ගත් බවට තොරතුරු කොමිසම වෙත ලැබී ඇති බව ද සඳහන් කර ඇත.

සමෘද්ධි අධිකාරිය තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වන බවට මීට දින කිහිපයට පෙර මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි ලැබුණු අතර ඉන් පසුව මැතිවරණ නිලධාරීන් අවස්ථා කිහිපයකදී කළ වැටලීම්වලදී ලක්ෂ 8 කට පමණ අලූතින් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීමේ ලිපි බෙදා දීමට සූදානම් කර තිබීම, සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට රුපියල් ලක්ෂ 10 ක ආපදා ණය ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබීම, නව පත්වීම් ලිපි බෙදාදීමට සූදානම් කර තිබීම යන කරුණු මත ලිපි ලේඛන රැුසක් අත්අඩංගුවට ගෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබීය.

සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පත්වීම කැබිනට් මණ්ඩල පත් කිරීමක් බැවින් ජනාධිපති හෝ කැබිනට් මණ්ඩලය එම නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බව මැතිවරණ කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් ‘දිවයින’ට පවසා ඇත.

divaina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *