මාස හතරක් ඇතුළත කැසිනෝවලින් රුපියල් මිලියන 200ක්

මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට කැසිනෝ ශාලාවලට ඇතුළු වූ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් අය කරන ගාස්තුවලින් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 200කට වැඩි ආදායමක් උපයාගෙන ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

මේ වසරේ අප්‍රේල් 01 වැනිදා සිට කැසිනෝවලට ඇතුළු වන ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 50ක මුදලක් අය කරන බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

ඔට්ටු ඇල්ලීමේ සහ සූදු බද්ද (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේ දී අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාස හතර තුළ පුද්ගලයින් 9,081 ක් කැසිනෝවලට ඇතුළු වී ඇති බවත් ඉන් 5,381 ක් විදේශිකයන් වන අතර 3,656 ක් දේශීය බවත් ය.

“2015 වසරේදී කැසිනෝවලට ඇතුළු වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඩොලර් 100ක ගාස්තුවක් අය කිරීමට යෝජනා කළා. නමුත් මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසය දක්වා පසුගිය වසර අට තුළ කිසිදු ගාස්තුවක් අය කර නැහැ. වසර තුනක කාලයක් සඳහා ගාස්තුව USD 200 දක්වා වැඩි කිරීමට අපි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ” ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් කැසිනෝවලට ඇතුළුවීමේදී අය කරන ගාස්තුව ශ්‍රී ලාංකිකයන් කැසිනෝවලට ඇතුළුවීම අධෛර්යමත් කිරීමට බව ඇමැතිවරයා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *