මාරාන්තික Marburg වෛරසය ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි.

(CNN) මාර්බර්ග් වෛරස් රෝගය පැතිරීම නැවැත්වීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලනය සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථාන අප්‍රිකාවට පිරිස් යවන අතර ඇතැම් රටවලට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගෙන් පූර්වාරක්ෂාව ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. ආසාදන එක්සත් ජනපදයට පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා CDC ද පියවර ගනිමින් සිටී.

ඉක්වටෝරියල් ගිනියාව සහ ටැන්සානියාව එබෝලා රෝගයට සමීප ඥාතියෙකු වන පාලනයකින් තොරව රුධිර වහනයක් සහිත වෛරස් උණක් වන මාර්බර්ග් වෛරසයේ ප්‍රථම ප්‍රචලිත පැතිරීමට මුහුණ දී සිටිති. මෙම සතියේ, CDC දෙරටේ සංචාරකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ රෝගී පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් වළකින ලෙසත්, ප්‍රදේශයෙන් පිටවීමෙන් පසු සති තුනක් සඳහා රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත් ය. ඉක්වටෝරියල් ගිනියාවට යන සංචාරකයින් වැඩි දියුණු කළ පූර්වාරක්ෂාවන් ගත යුතු අතර පුපුරා යාම සිදුවෙමින් පවතින පළාත්වලට අත්‍යවශ්‍ය නොවන සංචාරවලින් වැළකී සිටිය යුතු බව ඒජන්සිය පවසයි.

සම්පූර්ණ කතාව කියවන්න

https://edition.cnn.com/2023/03/31/health/marburg-africa-cdc-travel/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *