මහ මැතිවරණය සදහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම හෙට සිට ඇරඹේ

Share this Article

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම හෙට (12) දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යයාල 22 ක දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව, නාම යෝජනා භාර ගැනීම හෙට සිට 19 වැනිදා දක්වා සතියේ දින වල පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 04.30 දක්වා සිදු කෙරේ. එමෙන්ම මැතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම මාර්තු 18 වන දා දහවල් 12 දක්වා දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යයාල වල දී සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි.

නාම යෝජනා භාර දෙන අවස්ථාවට සහභාගී විය හැක්කේ දේශපාලන පක්ෂයක ලේකම්වරයා විසින් බලය පවරනු ලබන පුද්ගලයෙකු හෝ කණ්ඩායම් නායකයා ඇතුළු අපේක්ෂක ලයිස්තුවේ දෙදෙනකු සමඟ 04 දෙනකුට පමණක් බව ද කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.