මහ බැංකු සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම තක්කඩිකමක් – ගුණපාල රත්නසේකර

රට බංකොළොත් කළ මහ බැංකුවේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකරගැනීම තක්කඩිකමක් බවත් මෙරට ජනතාව වැටුප් වැඩිකරන ලෙස උද්ඝෝෂණ කළත් ඒ සඳහා මුදල් නැතැයි ආණ්ඩුව පැවසූ බවත් නිදහස ජනතා සභාවේ විධායක කමිටු සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගුණපාල රත්නසේකර මහතා පැවසීය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගුණපාල රත්නසේකර මහතා නිදහස ජනතා සභා කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී එසේ පැවසීය.

මහ බැංකුවේ සේවකයන්ගේ වැටුප් සියයට 73 කින් ඉහළ දමා ඇති බවත් වෛද්‍යවරු රට හැර යන නිසා ඔවුන්ගේ වැටුප් වැඩි කළ ද කම්කරුවාගේ වැටුප් වැඩි නොකළ බවත් රත්නසේක මහතා කීය.

පාසල් දරුවන්ගේ ආහාර වේලකට ලැබෙන රුපියල් 85 ක මුදල රුපියල් 20 කින් වැඩි කරන්න සල්ලි නැතැයි කියූ මහා භාණ්ඩාගාරයට මහ බැංකුවේ සේවකයන්ගේ වැටුප් අසීමිතව ඉහළ දැමීමට මුදල් ඇති බව ද ගුණපාල රත්නසේකර මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *