මන්ත්‍රී 100ක් අල්ලස් කොමිසමට

කතානායකවරයාට වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ බාර දිය  යුතු මන්ත්‍රීවරුන් 169   දෙනාගෙන් එම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මන්ත්‍රීවරුන් 69   දෙනෙකු පමණක් බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට ඇත.

සෑම මන්ත්‍රීවරයකුම සෑම වසරකම ජුනි මස 30  වැනිදාට ප්‍රථම සියවත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කතානායකවරයාට භාරදිය  යුතුවෙයි.

කතනායකවරයාට වත්කම් බරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්  පමණක් වන අතර ඇමතිවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්  වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ  ඉදිරිපත් කරන්නේ ජනාධිපති ලේකම්වරයාටය.

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් නොකළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන් විසින්  අල්ලස්  හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට බාර දෙනු ලැබ ඇත. වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ භාර නොදුන් මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මේ අනුව එම කොමිෂන්  සභාවට බලය ඇති බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

මේ අතර ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්  ආයතන වෙබ් අඩවියේ සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්තේද  මන්ත්‍රීවරුන් විසිදෙනකු පමණක් බව  වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *