මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අක්‍රමිකතා සෙවීමට කෝප් කමිටුවක් පත් කරයි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අක්‍රමිකතා සෙවීමට විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීම ඇතුළු ප්‍රධාන නිර්දේශ 5ක් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (COPE) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට අනුව, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාවෙන් මතු කර ඇති කරුණු විමර්ශනය කිරීමට සහ විමර්ශනය කිරීමට කෝප් කමිටුව අඟහරුවාදා (07) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (මහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් විය. කෝප් කමිටුව විසින් ලබාදුන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය.

කෝප් කමිටුවට වාර්තා කිරීම සඳහා එකී විශේෂ විගණන වාර්තාවේ දක්වා ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් පත් කරන ලද අභ්‍යන්තර විමර්ශන කමිටුව පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි.

තවද, පසුගිය රැස්වීමේදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පාලක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ එම මුදල් නිසි පරිදි වියදම් කර තිබේද යන්න පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වූ අතර, 209 වැනි රැස්වීමේ වලංගුභාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කමිටු සාමාජිකයින් එකඟ වී ඇත. මෙම රැස්වීමේදී පාලක සභාව.

ඒ අනුව 209 රැස්වීමේ තීරණවලට එකඟ වී ඇත්තේ සාමාජිකයින් 11 දෙනාගෙන් 07 දෙනෙකු පමණක් බවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු 04 දෙනෙකු අත්සන් කර නොමැති බවත් විගණකාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. මෙම රැස්වීමේ අත්සන් ලේඛනයේ අත්සන් කර ඇති 07 දෙනා භාවිතා කළ අත්සන් සහ පසුගිය පාලන මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී ඔවුන් භාවිතා කළ අත්සන් අතර පරස්පරයක් පවතින බව සඳහන් කළ විගණකාධිපතිවරයා 209 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේ තීරණ එසේ වී නොමැති බව පෙන්වා දුන්නේය. 210 වැනි රැස්වීමේදී සම්මත විය.

අදාළ පාලන මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් වූ එවකට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා සහ වත්මන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා තමන් එවැනි රැස්වීමකට පාර්ශවකරුවෙකු නොවන බව තහවුරු කළ බව ද විගණකාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව පුළුල් සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව කෝප් සභාපතිවරයා විසින් බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත පහත නිර්දේශ ලබා දෙන ලදී.

  1. 2015 – 2019 කාලසීමාව සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ විශේෂ විගණන වාර්තාව මගින් මතු කර ඇති ගැටළු විමර්ශනය කිරීම සඳහා විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීම.
  2. එකී විශේෂ විගණන වාර්තාවේ දක්වා ඇති කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් පත් කරන ලද කෝප් කමිටුව වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ඒකීය අභ්‍යන්තර විමර්ශන කමිටුව විසුරුවා හැරීම.
  3. 209 රැස්වීමේ අත්සන් ලේඛනයේ වලංගු භාවය පරීක්ෂා කිරීමට සහ ලැයිස්තුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සහ රජයේ පරීක්ෂක වෙත යොමු කිරීමට.
  4. අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව මගින් මතු කරන ලද කරුණු සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කමිටුව හමුවේ යළි කැඳවන්න.
  5. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය විමර්ශනය කිරීමට පත්කිරීමට නියමිත යෝජිත නව කමිටු වාර්තාව මාස 03ක් ඇතුළත කෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම.

මීට අමතරව කෝප් කමිටුවේ ඉදිරි සැලසුම් සහ ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු ආයතන පිළිබඳව කමිටු සාමාජිකයින්ගේ අවධානය යොමු විය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ තමන් දැනටමත් විගණකාධිපතිවරයා සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇති බවයි. ඒ අනුව පොකුරු කමිටු ක්‍රමයක් හරහා අනුකමිටු මගින් පරීක්ෂණ සිදුකරන බවත් අත්‍යාවශ්‍ය හා කාලීන වැදගත්කමක් ඇති ආයතන පමණක් ප්‍රධාන කාරක සභාවට කැඳවීමේ ක්‍රමවේදයකට පහසුකම් සැලසෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ජානක වක්කුඹුර, ලොහාන් රත්වත්තේ, ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්, ඩී.වී.චානක, ශාන්ත බණ්ඩාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, එරාන් වික්‍රමරත්න, නිමල් ලාන්සා, නලින් රෝධි කුමාරි ජයමහ, විජිත බණ්ඩාර ජයමහ. එස්.එම් මරික්කාර්, සංජීව එදිරිමාන්න, ජගත් කුමාර සුමිත්‍රආරච්චි, (මේජර්) සුදර්ශන දෙනිපිටිය, ප්‍රේම්නාත් සී. දොළවත්ත, උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, එම්. රාමේෂ්වරන්, රාජිකා වික්‍රමසිංහ, මධුර විතානගේ, සහ (මහාචාර්ය) චරිත හේරත් යන මහත්වරු කමිටු රැස්වීමට එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *