භාණ්ඩ 1000ක ආනයන සීමාව ලිහිල් කිරීමට පියවර…

ඩොලර් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා 2020 මාර්තු මාසයේදී පනවන ලද ආනයන පාලන ලිහිල් කිරීමේ නවතම පියවරක් ලෙස, භාණ්ඩ 3000කින් (HS codes) භාණ්ඩ 1000කට අඩු ආනයන සීමාවන් ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සලකා බලමින් සිටින බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ තහවුරු කළේය. වාර්තා කර ඇත.

“පරිගණක, ජංගම දුරකථන, රූපවාහිනී යන්ත්‍ර, ගෘහ උපකරණ, ලිපි ද්‍රව්‍ය, ආහාර ද්‍රව්‍ය, ඇඳුම් ද්‍රව්‍ය සහ ඇඟලුම්, සම් නිෂ්පාදන, රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය, වෛද්‍ය උපකරණ, අමතර කොටස්, කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය, කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළු ඉලෙක්ට්‍රොනික ද්‍රව්‍ය බව බිස්නස් ටයිම්ස් විශ්වාසදායක ලෙස ඉගෙන ගනී. උපකරණ, නාන කාමර උපාංග සහ සෙරමික් ටයිල් ආනයන සීමා ලිහිල් කෙරෙන අයිතම අතර වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *