බොහෝ බස් රථ අනතුරු සිදුවන්නේ නවීකරණය කරන ලද බස් රථ මගිනි: ගැමුණු විජේරත්න

ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය කියා සිටියේ රිය අනතුරුවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නවීකරණය කරන ලද පෞද්ගලික බස් රථ හේතුවෙන් සිදුවන බවයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න කියා සිටියේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බස් රථවලට යම් යම් ගෙවීම් සමග යම් යම් සංශෝධන ඇතුළත් කිරීමට අවසර දී ඇති බවයි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ යෝජනාව තම සංවිධානය පිළිනොගන්නා බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන කිසිදු රැස්වීමකට සහභාගි නොවන බවත් ඔහු පැවසීය.

“මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලිපියක් යවමින් දන්වා සිටියේ විදුලි පහන්, බස් එතුම, වැඩි ශබ්ද සහිත නලාව සවි කිරීම, ශබ්දය සවි කිරීම, රූපවාහිනී පද්ධති සහ වානේ භාණ්ඩ එකතු කිරීම වැනි වෙනස් කිරීම් සහ සැරසිලි එකතු කිරීමට ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය එකඟ නොවන බවයි. ” විජේරත්න පැවසීය.

බොහෝ බස් රථ නීතියට පටහැනිව සැරසිලි සහ අමතර උපකරණ භාවිතා කරන අතර මෙම බස් රථ බොහෝ මාර්ග අනතුරු වලට හේතු වන බව ඔහු පැවසීය.

“අවාසනාවකට බස් හිමියන් කිහිප දෙනෙකු, ස්ටිකර් සමාගම් සහ අමාත්‍යාංශය සමඟ රැස්වීමක් පැවැත්වී, බස් එතුම් සඳහා අවසර ලබා දීමට සහ බස් රථය නවතා ඇති ස්ථානයේ ඩීජේ සංගීතය වාදනය කිරීමට අවසර දීමට තීරණය විය. මෙම බස් රථ ජංගම රාත්‍රී සමාජශාලා වැනිය.” ඔහු කිව්වා.

“ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් වහා පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට එරෙහිව මම අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කළා. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට බස් ස්ටිකර් සමාගම්වලින් අල්ලස් ලැබුණද කියලා සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා.” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *