බැංකු

බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ සිදුවන කම්කරු අයිතිවාසිකම් කඩවීම්වලට එරෙහිව පියවර ගන්නවා – කම්කරු ඇමති

බැංකු අංශයේ සේවකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කරන බවට කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ලංකා බැංකු සේවක සංගමයට (CBEU) පොරොන්දු වී තිබේ.

පසුගිය දා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ පැවති රැස්වීමකදී CBEU සභාපති චන්න දිසානායක චෝදනා කළේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඇතැම් සේවා යෝජකයින් තම සේවකයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් විශේෂයෙන් උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් පළිගැනීම් සිදු කරන බවත් එය රටේ කම්කරු නීතියට සහ අනෙකුත් සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටියට පටහැනි බවත්ය.
අමාත්‍යවරයා කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් බී.කේ. ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති අදාළ බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර මෙවැනි කම්කරු අයිතිවාසිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස.

තවද, වසර තුනකට වරක් අලුත් කෙරෙන නව සාමූහික ගිවිසුම්වලට එළැඹීමේදී රාජ්‍ය බැංකුවල බලධාරීන් අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව ද දිසානායක කනස්සල්ල පළ කළේය.

ස්වාධීන වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස සැලකෙන ලංකා බැංකු සේවක සංගමයට (CBEU) හි රටේ බැංකු 18 ක සේවකයින් 30,000 ක ශක්තිමත් සාමාජිකත්වයක් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *