බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම තහනම්

හෙට (23) අලුයම 2න් පසු බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට පැමිණෙන කිසිදු  ගුවන් යානයකට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට අවසර නොලැබෙන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.