බ්‍රිතාන්‍යයේදී ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු අතුරුදන් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු එක්සත් රාජධානියේ (එක්සත් රාජධානියේ) පැවති සංසදයකට සහභාගී වී ආපසු සිය රට බලා යාමට අපොහොසත් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ හය දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමේ පොලිස් නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු යළි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ නොමැති බවයි.

අතුරුදන් වූ පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *