බස් රථවල සිදුවන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන ලෙස ඉල්ලයි.

පෞද්ගලික බස් රථවල ගමන් කිරීමේදී තමන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවට (NTC) පැමිණිලි කරන ලෙස මගීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

බස් ටිකට්පත් නිකුත් නොකිරීම සහ මුල් බස් ගාස්තුවට වඩා වැඩි මුදලක් අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් NTC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිලාන් මිරැන්ඩාගෙන් ප්‍රශ්න කළ විට ඔහු පැවසුවේ මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා කොමිෂන් සභාව මගින් පහසුකම් හඳුන්වා දුන් බවයි.

අන්තර් පළාත් සහ පළාත් බස් ගාස්තු සංශෝධන ගාස්තු මගීන්ට පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි සියලුම බස් රථ තුළ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව ඔහු පැවසීය. “ගෙවූ ගාස්තුව අනුව පමණක් ටිකට්පත් නිකුත් කළ යුතු අතර, අදාළ ඉතිරි මුදල මගියාට ආපසු ලබා දිය යුතුය,” ඔහු පැවසීය.

බස් රථයේ ගමන් කිරීමේදී ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් නොකිරීම, වැඩිපුර අයකිරීම, ශේෂය ආපසු නොදීම යනාදී ඕනෑම අක්‍රමිකතා NTC හි අවධානයට යොමු කළ හැකිය.

පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන ගාස්තු රහිත අංක 1955 හරහා තම පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙස NTC සභාපතිවරයා මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

“පැමිණිල්ල කළ සැණින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට යොමු අංකයක් එවනු ලැබේ. ඡායාරූප, ශ්‍රව්‍ය සහ වීඩියෝ දර්ශන, අදාළ බස් අංකය හෝ බස් ටිකට් පතේ පින්තූරයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පුද්ගලයින්ට WhatsApp අංකය 071 2 595 555 භාවිතා කළ හැකිය. “සභාපතිවරයා පැවසීය.

1 Comment

  1. I am kumararathana thero…
    Dont have a bus kurunegala to colombo ( warakapola) .. Within 1 hour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *