බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවේ නියුතු පුද්ගලයන්ටත් සයිනෝෆාම් එන්නත

සයිනෝෆාම් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් 3000ක් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවේ නියුතු වූවන් වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වෙන් කර ඇතැයි බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල පවසයි.

ඒ, බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වන බැවින් එහි සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාවත් හා සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි.

ඒ අනුව ප්‍රමුඛතා පදනම යටතේ ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම සහ ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගමේ ඉන්ධන පිරිපහදු කිරීමේ සහ බෙදාහැරීමේ නියුතු සේවකයන් වෙනුවෙන් නුදුරු දිනකදීම මෙම එන්නත් ලබාදෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *