ගෝඨාභයට රට බාර දෙන්න

බදාදා වනතුරු පියවර නොගන්නා බවට අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අතුරු කමිටුවක් පත් කරමින් අමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් නොවැම්බර් 22 වැනිදා දක්වා ඉදිරි පියවර නොගන්නා බවට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ සිය නීතිඥවරයා මාර්ගයෙන් ප්‍රතිඥාවක් ලබාදුන්නා.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ උදිත එගලහේවා මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ෂම්මි සිල්වා මහතා විසින් ගොනු කර ඇති රිට් පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හමුවේ සහය දැක්වීම සඳහා කැඳවූ අවස්ථාවේදීය.

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු සෝභිත රාජකරුණා සහ ඩී.එන්.සමරකෝන් යන ද්විපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම වැඩිදුර විභාගය නොවැම්බර් 22 වැනි දිනට නියම කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *