බදාදා පැය 5කට ආසන්න විදුලි කප්පාදුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

බදාදා (හෙට) පැය පහකට ආසන්න විදුලි කප්පාදුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

“ඉන්ධන සැපයුමේ හිඟය හේතුවෙන් හෙට (23) භ්‍රමණ විදුලිය විසන්ධි කිරීම සඳහා ලංවිම විසින් කරන ලද ඉල්ලීම PUCSL විසින් අනුමත කරන ලදී. A,B,C යන ප්‍රදේශ සඳහා පැය 4 යි මිනිත්තු 40 ක්ද අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට පැය 4 යි විනාඩි 30 යි.

“විදුලිය නිපදවීමට දිනකට ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 4000ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. අද (පෙබරවාරි 22) ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 2000ක හිඟයක් ඇති විය.මේ හේතුවෙන් මෙගා වොට් 550ක බලාගාර ඇණහිට ඇත. හෙට ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 4,000කි. . නමුත් සපයන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 1000යි. ඒ අනුව හෙට දිනයේ ඉන්ධන හිඟය මෙට්‍රික් ටොන් 3000කි.එවැනි හිඟයක් ඇතිවුවහොත් මෙගාවොට් 750ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියෙන් ඉවත් කෙරෙනවා. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“උදෑසන පැය දෙකක විදුලිය විසන්ධි වන අතර ඉතිරි පැය රාත්‍රියේ” PUCSL සභාපති පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *