පොලිස් කණ්ඩායමට රග්බි කුසලානයක්

වසර 33කට පසුව ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන රග්බි ශූරතාවය දිනා ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායමට අද හැකිවිය.

ඒ,  හැව්ලොක් කණ්ඩායම ලකුණු 19-12ක් ලෙස පරාජයට පත් කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *