චීන

පොරොන්දු වූ පරිදි විපක්ෂ නායක ඉල්ලා අස්විය යුතුයි : මහින්දානන්ද

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතු අතර ඊයේ දිනයේ ලබාදුන් පොරොන්දුව ඉටුකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි.

“මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල අවභාවිත කිරීමේ චෝදනාව ඔප්පු වුවහොත් ඉල්ලා අස්වන බව විපක්ෂ නායකවරයා පොරොන්දු වුණා. අපි දැනගන්න කැමතියි ඔහු එය කරයිද කියලා” මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කියා සිටියේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට යටත්ව භාවිත කර ඇති බවයි. ඉතින් ඒ පදනම මත විපක්ෂ නායකවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *