පොදු ප්‍රවාහන භාවිතයේදී කවුළු විවෘත කරගෙන යන්න – විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

පොදු ප්‍රවාහන භාවිතයේදී කවුළු විවෘත කොට ගමන් කරන ලෙසත්, ගමනාන්තය තෙක් මුඛ ආවරණ පැළදීම අනිවාර්ය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.