පැළියගොඩ මාළු වෙළඳ පොළේ සිල්ලර වෙළදාම නවතයි

Share this Article

පැළියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ පොළේ සිල්ලර වෙළදාම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. කොරෝනා වෛරසය පැතිරී යාමේ අවධානම අවම කිරීමේ අරමුණින් මහජනයා ගැවසීම අවම කිරීමට මෙම පියවර ගෙන තිබේ. ඊට අදාළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.