පැය 24ක දුම්රිය සංකේත වැඩවර්ජනය අත්හිටුවයි.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය (SLRSMU) විසින් ආරම්භ කර තිබූ පැය 24ක සංකේත වැඩවර්ජනය ඊයේ රාත්‍රියේ අවසන් කළ බව එම සංගමය පවසයි.

දූෂණ චෝදනා එල්ල වී ඇති නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ) පත් කිරීමට ඉදිරිපත් වීමට එරෙහිව අඟහරුවාදා (9) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනය ආරම්භ කළ බව ඔවුහු පැවසූහ.

“සුදුසුකම් නැති අයකු පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි රජයට අපේ අප්‍රසාදය සංකේත වැඩවර්ජනය හරහා ප්‍රදර්ශනය කළා.

පැය 24 ක කාලය තුළ දිගු දුර සහ කාර්යාල දුම්රිය ඇතුළුව දුම්රිය 40 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවලංගු කර ඇත. ප්‍රවේශපත්‍ර කවුන්ටර බොහොමයක් වසා දමා තිබූ අතර මගීන්ට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කර නොතිබුණි.

මගී ජනතාව අපහසුතාවයට පත්කිරීමේ වගකීම මෙම නුසුදුසු පත්කිරීමේ යෙදී සිටි අදාළ බලධාරීන් විසින් දැරිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *