පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ විමර්ශන 40 ක් අසම්පූර්ණයි – නීතිපති කියයි

Share this Article

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන් පිළිබඳ සිදුකර ඇති විමර්ශන 40 ක් අසම්පූර්ණ බව නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතාට දැනුම් දී තිබේ. එබැවින් එම විමර්ශන 40 ට අදාළ සියලු ලිපිගොනුද වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත ආපසු යොමු කිරීමටයි නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අදාළ අංශ වෙත නියෝග කර ඇත්තේ.

ඉදිරියේදී ද පොලිස් පරීක්ෂණ පිළිබඳ අසම්පූර්ණ ලිපිගොනු ආපසු යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතාට දැනුම් දී ඇත්තේ. එබැවින් පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ අසම්පූර්ණ විමර්ශන කඩිනමින් සම්පූර්ණ කර තමන් වෙත එවන ලෙසට නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.