පාසල් 22ක විදුලිය විසන්ධි කෙරේ

දකුණු පළාතේ රජයේ පාසල් 22ක විදුලිය සබඳතා විසන්ධි කර ඇතැයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා චෝදනා කරයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වමින් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ඒ අතර මාතර නගරයේ පිහිටි පාසල් 5ක් ද ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *