පාරිභෝගිකයාට අපහසුවක් නොවන පරිදි විදුලි බිල ගණනය කරනවා – ලංවිම සාමාන්‍යාධිකාරී

Share this Article

කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් මාසික විදුලි බිල මේ දක්වා නිකුත් කිරීමක් සිදු නොවුනද එය පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයකට ලක් නොවන ආකාරයෙන් විදුලි බිල ගණනය කිරීමක් සිදු කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි ඩී.ඩී.කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු ඒ මහතා පැවසුවේ, ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාසයන්හි මාසික විදුලි බිල පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දී ඇති අතර මේ වන විට මාර්තු මාසයේ මැද භාගයේ සිට විදුලි බිල නිකුත් කිරිමට නියමිත ව ඇති බවය.

කෙසේ වුවද, අප්‍රේල් මස 20 වන දින සිට දෛනික රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට රජය පියවර ගතහොත් අප්‍රේල් මාසයේ විදුලි බිල නිකුත් කිරිමට හැකි වනු ඇතැයි ඩී.ඩී.කරුණාරත්න මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.