පාරිභෝගිකයාගේ අනුදැනුමකින් තොරව දුරකතන සමාගම් එවන පණිවිඩ අක්‍රීය කර දැමීමේ ක්‍රමවේදයක්

දුරකතන පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීමකින් තොරව දුරකතන සේවා සම්පාදකයින් විසින් එවනු ලබන, විවිධ ප්‍රවර්ධන කෙටි පණිවිඩ වල අවශ්‍යතාවයක් නොමැති පාරිභෝගිකයින්ට ඉන් ඉවත්වීමේ පහසුකමද ඇතුලත් කරන ලෙස සියළුම දුරකතන සේවා සම්පාදකයින්ට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාම කොමිෂන් සභාව උපදෙස් දී තිබේ. ඉන් පාරිභෝගිකයින්ට එවැනි කෙටි පණිවිඩ ලැබීම් අක්‍රීය කරගැනීමේ අයිතිය ලැබේ. මෙම ඉවත්වීමේ පහසුකම පාරිභෝගිකයින්ට නොමිලේ ලබාගත හැකිවන ලෙස සැකසේ. මෙවැනි පණිවුඩ මගින් දෛනික කාර්යයන් වලට බාධා සිදුවන අතර ඇතැම් පණිවුඩවලට මුදල් අය කිරීමක්ද සිදුවන බවටත් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි මත මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම පණිවිඩ සේවා පාරිභෝගිකයාගේ අනුදැනුමකින් තොරව දුරකතන සේවා සම්පාදකයන් විසින් සක්‍රීය කරන ලද ඒවා බව බොහෝ දෙනෙක් මැසිවිලි නගති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *