ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ආසාදිතයින් 1,148ක් සුව වී රෝහල්වලින් පිට වේ

අද දිනය තුළදී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,148ක් ප්‍රතිකාර රෝහල්වලින් පිටව බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.
 
ඒ අනුව මේ දක්වා සුවවී ඇති පිරිස 105,611කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.