පළාත් පාලන මැතිවරණය නිල වශයෙන් නැවත වරක් කල් යයි.

අප්‍රේල් 25 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන මැතිවරණය නැවත වරක් කල් දැමීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොමිසම සඳහන් කළේ මුදල් නොමැතිකම ඇතුළු විවිධ හේතූන් මත මැතිවරණය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

අවශ්‍ය මුදල් ලැබුණු පසු හෝ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ නඩුවේ තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ පසු පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමේ නව දිනය තීරණය කරන බවද එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීන් විසින් ඉහත සිදුවීම්වලින් එකක් හෝ කොමිසමේ අදහස් විමසීමෙන් පසු මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *