පසුගිය දින 3 තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇත

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සාරතී දුෂ්මන්ත සහ නාලක බණ්ඩාර කොට්‍රගොඩ කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

පසුගිය දින තුන තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇත.

මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ සරත් වීරසේකර මහතාට දින දෙකකට පෙර කොවිඩ් ආසාධිත බව තහවුරු විය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍යන් රාසමානික්කම් ද එදිනම ධනාත්මක බව පරීක්‍ෂා කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම පසුගිය දින කිහිපය තුළ දිනකට සාමාන්‍ය 600 සිට දිනකට 800 දක්වා වැඩි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.