පකිස්තාන තරග කාලසටහන නිකුත් කෙරෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියකට සහභාගි වීම සඳහා පාකිස්තාන පිරිමි ජාතික කණ්ඩායම 2023 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC), ටෙස්ට් තරඟාවලිය ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලිය 2023-25 චක්රයේ කොටසකි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ පාකිස්තාන ජාතික කණ්ඩායම 2023 ජූලි 9 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *