නොරොච්චෝලේ කාර්මික දෝෂය ගැන අලුත් ආරංචියක්

කාර්මික දෝෂයකට ලක්වූ නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ දෙවන ජනන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තවත් සති දෙකක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ මේ වන විටත් එම ජනන යන්ත්‍රයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින බවය.

නඩත්තු කටයුතු සඳහා නතර කළ නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ තෙවන ජනන යන්ත්‍රය පද්ධතියට එක් කිරීම සඳහා ද තවත් සති දෙකක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

තෙවන ජනන යන්ත්‍රයේ නඩත්තු කටයුතු අවසන් කර තිබුණ ද එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පරික්ෂා කරන අවස්ථාවේ එම ජනන යන්ත්‍රය යළිත් දෝෂයකට ලක්ව තිබුණි.

කෙසේවෙතත් මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලි සැපයුමට බාධාවක් සිදු නොවන බව ද විදුලි බල මණ්ඩලය අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *