නොරොච්චෝල් බලාගාරයි එක් ජනන යන්ත්‍රයක් ඊයේ අක්‍රිය වෙයි.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ එක් ජනන යන්ත්‍රයක් ඊයේ (දෙසැ. 23) සිට ක්‍රියා විරහිත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව බලධාරීහු පවසති.

ඒ අනුව අදාළ ජනන යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත කිරීමෙන් අහිමි වන මෙගාවොට් 300ක විදුලිය කෙරවලපිටිය බලාගාරයෙන් ලබාගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, නොරොච්චෝලේ විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා විරහිත කර කෙරවලපිටිය බලාගාරයෙන් විදුලිය නිපදවීම අධික පිරිවැයක් දරයි.

කෙසේ වෙතත්, දෛනික පැය දෙකයි මිනිත්තු 20 ක විදුලි කප්පාදුවේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවට විදුලිබල මණ්ඩලය සහතික විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *