නෙළුම් කුළුණ බලන ප්‍රමාණය වැඩිවෙලා

නෙළුම් කුළුණ විවෘත කර වසරක් සපිරීමත් සමඟ ගෙවුණු වසර තුළ දේශීය 1,172,936 ක් සහ විදේශිකයන් 28,568 ක් කුළුණ නැරඹීමට පැමිණ ඇති බව නෙළුම් කුළුණ කළමණාකරණ ප්‍රධානී ප්‍රසාද් සමරසිංහ මහතා පැවසීය.

කුළුණ නරඹන්නන් හරහා උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 550කට අධික බවත්, TRCSL ලබා ගත් ණය සඳහා මූලික බදු ගෙවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් ගෙවීමට නෙළුම් කුළුණ කළමනාකාරීත්වයට හැකි වූ බවත් ඔහු පැවසීය.

“අපි වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමටත්, විවිධ ආකාරයේ අත්දැකීම් ජනතාවට ලබා දීමටත් ළමා ප්‍රදේශ, එළිමහන් රංග ශාලා සහ නව්‍ය මධ්‍යස්ථාන වැනි බොහෝ ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය කර තිබෙනවා. ළමා ක්‍රීඩා පිටිවලට අනන්‍ය වූ උපකරණ අපි ඇණවුම් කර තිබෙනවා. දිවයිනේ ඕනෑම තැනක දක්නට ලැබේ.අපි ඇණවුම් කළ ඩිජිටල් කලා කෞතුකාගාරය මේ වසර අවසන් වන විට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. කැරකෙන අවන්හල නොවැම්බර් මාසය වන විට මහජනතාව සඳහා විවෘත වනු ඇත,” ඔහු පැවසීය.

සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් නෙළුම් කුළුණ කළමනාකාරීත්වය ලබන වසර අවසන් වන විට රුපියල් මිලියන 1000 ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

“වියදම් සැලකීමේදී දැනට නඩත්තුවට සහ කළමනාකරණයට ලක්‍ෂ 10ක් විතර වියදම් කරනවා.ඊළඟ අවුරුද්දේ වියදම් අඩු කරගෙන සූර්යබල පද්ධතියකට යනවා.

“වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 500 ක්, ළමයින්ට රුපියල් 200 ක් සහ විදේශිකයන්ට ඩොලර් 20 ක් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ඩොලර් 10 ක් ලෙස ප්‍රවේශපත්‍ර මිල වැඩි කිරීමට මේ වන විට නෙළුම් කුළුණ කළමනාකාරීත්වය කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *