නෙළුම් කුළුණේ නම වෙනස් කිරීමට රජය සලකා බලයි.

කොළඹ නෙළුම් කුළුණේ නමෙන් “ලෝටස්” ඉවත් කර “කොළඹ කුළුණ” ලෙස වෙනස් කිරීමට රජය කල්පනා කරමින් සිටින බව ද සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කරයි.

“නෙළුම්” නමෙන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව පැමිණ ඇත්තේ එය කුළුණට සුදුසු නමක් නොවන බවට මත පළ වෙමින් තිබියදීය. නම වෙනස් කිරීමෙන් කුළුණ අර්ධ වශයෙන් හෝ ඉවත් කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇතැයි රජයේ ඇතැමුන් විශ්වාස කරන බව ආරංචි මාර්ග පවසයි. රාජපක්ෂගේ තවත් සුදු අලියෙකු ලෙස නිරන්තරයෙන් විස්තර කෙරේ. එය දැනටමත් “රාජපක්ෂ කුළුණ” ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර එය රටට විශාල මූල්‍ය අලාභයක් සිදු කරමින් හිටපු රජයේ කීර්තිමත් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස විවේචනයට ලක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *