නීතිවිරෝධී ලෝහ, යකඩ, ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ අපනයනය කිරීම තහනම් – අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය

නීතිවිරෝධී ලෙස ලෝහ, යකඩ, ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ සහ අපද්‍රව්‍ය රටින් අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා විය.

සියලුම ලෝහ අපනයනය සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලැබිය යුතු බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ලෝහ කම්කරුවන්, කර්මාන්තය නියෝජනය කරන නිලධාරීන් පිරිසක්, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගිත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේ පැවැති රැස්වීමකදීය.

ලෝහ අපද්‍රව්‍ය, යකඩ ආශ්‍රිත උපකරණ සහ තඹ, පිත්තල, ඇලුමිනියම්, චීනා චට්ටි, සුදු යකඩ සහ හයි කාබන් වැනි අබලි ද්‍රව්‍ය නීතිවිරෝධී ලෙස අපනයනය කිරීම හේතුවෙන් සිදු වූ මූල්‍ය පාඩු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මෙම හමුවේදී අවධාරණය කළේය.

අවසර ලත් ලෝහ ආශ්‍රිත අපනයන නියම කිරීම සහ අපනයන තත්ත්වයන්ට සුදුසු භාණ්ඩ හඳුනාගැනීම සඳහා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සූදානම් වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

සියලුම නීතිවිරෝධී ප්‍රතිඅපනයන නවතා දමන බවත්, ඉදිරියේදී ලෝහ, යකඩ ආශ්‍රිත උපකරණ සහ පරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ අවශ්‍ය වන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *