නිවෙස් වල ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

Share this Article

හුස්ම වැටෙන රටක් – විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය තොර ශ්‍රී ලංකාවක් යන තේමාව යටතේ ඔක්තෝබර් මස 5 වනදා සිට 10 වනදා දක්වා වූ කාලය ජාතික විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සතියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නිවාසවල ගොඩ ගසා ඇති විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය තැපැල් කාර්යාල මට්ටමින් එකතු කිරීමට මේ යටතේ සැලසුම් කර තිබෙන අතර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔක්තෝබර් 5 වනදා සිට 10 වනදා දක්වා වූ දිනවල පෙරවරු 8 සිට සවස 4 දක්වා කාලය තුළ නිවසේ ඇති විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය තැපැල් කාර්යාල වෙත ගෙනැවිත් භාර දෙන ලෙසටයි.

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අක්‍රමවත්ව බැහැර කිරීම මිනිසාට, සතුන්ට මෙන්ම පරිසරයටද බරපතල හානි ගෙන දෙන බවට හදුනාගෙන තිබෙන අතර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ භාවිතය වැඩි වීමත් සමග බරපතල අවදානමක්ද නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.