නිවාස ණය අනවසරයෙන් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නිවාස අමාත්‍යාංශය විමර්ශනය කරයි

නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා 2015 සිට 2019 දක්වා තම අමාත්‍යාංශයේ නිවාස ණය අනවසරයෙන් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නියෝග කර තිබේ.

“හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිපුරම අනවසර ණය ලබාදී ඇත” යනුවෙන් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

අමාත්‍යාංශයේ නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ උඩගම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇතැම් නිවාස යෝජනා ක්‍රම සඳහා වෙන් කළ මුදල් තවත් නිවාස යෝජනා ක්‍රම කිහිපයකට මාරු කර ඇති බවයි.

මේ අතර අතරමග නවතා දමා ඇති නිවාස 98,000ක ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර 2015 පාලන සමයේදී උද්ගම ප්‍රදේශයේ නිවාස 2,150ක වැඩ නතර කර ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු නිවාස 2,795 ක වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇති නමුත් කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් අනෙකුත් නිවාසවල වැඩ නිම කිරීමට නොහැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *