නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ඇති ප්‍රදේශවල ආහාර හා ඖෂධ වෙළදසැල් විවෘත කිරීම පිළිබඳ නිවේදනය

Share this Article

දැනට ඇදිරිනීතිය පනවා ඇති සියලුම ප්‍රදේශවල ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන වෙළදසැල් හා ඖෂධ අලෙවිසැල් හෙට උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා විවෘතව තැබෙන බව කොවිඩ්-19 වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර සිටි. මේ සම්බන්ධව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමෙන්තුව මගින් නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් දන්වා සිටී.

sansoo


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.