නිදහස් දා සුරා සැල් වැසේ

2020 පෙබරවාරි 04 වැනිදාට යෙද් ඇති ජාතික නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා පිහිටි සුරාසැල් වසා තැබීමට සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නියෝග කර ඇත.

එමෙන්ම නීති විරෝධී මත්පැන් හා නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, ප්‍රවාහනය, ළග තබා ගැනීම වැනි නීති විරෝධී කටයුතු කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බවත් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මේ සදහා සුරාබදු නිලධාරීන් දහසක් පමණ යෙදවීමට නියමිතව ඇත. මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි වේනම් 1913 කෙටි දුරකථන අංකය පැය 24 පුරාම යොමුකළ හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *